ВІДОМОСТІ
 зазначені в декларації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
ПУГАЧ НІНИ ВЕНІАМІНІВНИ за 2013 рік  *
Пугач Ніна Веніамінівна - голова Яришівської сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чоловік Пугач Євгеній Анатолійович
 
Відомості про доходи:
Загальна сума сукупного доходу    декларанта – 120917,05 грн.
Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї    декларанта – 12720 грн.
 
Відомості про нерухоме майно:
У власності декларанта перебуває жилий будинок загальною площею 120кв.м. та земельна ділянка площею 13600  кв.м.
У власності членів сім’ї декларанта перебуває земельна ділянка площею 14900кв.м.

* Із змінами, внесеними згідно із законами № 2224-VІІ від 14.05.2013 року, № 406 – VІІ від 04.07.2013 року.

 

ВІДОМОСТІ
 зазначені в декларації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
Кривенької Тетяни Іванівни за 2013 рік  *
 
Кривенька Тетяна Іванівна - секретар Яришівської сільської ради.
Члени сім’ї декларанта:--
 
Відомості про доходи:
Загальна сума сукупного доходу    декларанта – 58633,08грн.
 
Відомості про нерухоме майно:
У власності декларанта перебуває  жилий будинок загальною площею 90 кв.м., жилий будинок загальною площею 75,8 кв.м.  земельна ділянка площею 21000 кв.м.

* Із змінами, внесеними згідно із законами № 2224-VІІ від 14.05.2013 року, № 406 – VІІ від 04.07.2013 року.

 

ВІДОМОСТІ

зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014рік

ПУГАЧ НІНИ ВЕНІАМІНІВНИ

Члени сім’ї декларанта: чоловік Пугач Євгеній Анатолійович

Відомості про доходи:

Загальна сума сукупного доходу    декларанта – 12118591грн.

Відомості про нерухоме майно:

У власності декларанта перебуває жилий будинок загальною площею 120кв.м. та земельна ділянка площею 13600  кв.м.

У власності членів сім’ї декларанта перебуває земельна ділянка площею 14900кв.м.

ВІДОМОСТІ

 зазначенівдекларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014рік

Кривенької Тетяни Іванівни

Члени сім’ї декларанта: вдова

Відомості про доходи: Загальна сума сукупного доходу    декларанта – 55082грн.

Відомості про нерухоме майно:

У власності декларанта перебуває  жилий будинок загальною площею 90 кв.м., жилий будинок загальною площею 75,8 кв.м.  земельна ділянка площею 21000 кв.м.